Vargjakt i Andåreviret: Hur Ser Framtiden Ut?

SKRIVEN AV Redaktionen  |  Jakt, Nyhet 

bästa haspelspö

I Andåreviret sköts 2021 minst sex stycken vargar innan jakten blev avlyst för säsongen. Man har sett bevis på att det kan finnas upp mot 10-12 vargar i områden vilket betyder att det fortfarande finns hopp kvar om vargjakt i detta område i framtiden.

Vart Ligger Andåreviret Och Vad Är Det?

Andåreviret är ett område som ligger sydväst om Järvsjö och har under många år fått mycket uppmärksamhet över sin vargpopulation. Man har tidigare sett upp till 15 olika vargar i området och förvaltningsrätten i Luleå var de som beslutade 2021 att man får skjuta upp til ltolv stycken för att bättre kunna hantera vargpopulationen i området.

Vargjakt i Andåreviret

En DNA-analys av spillning samlad sedan den 1 oktober har visat att det finns minst tio vargar i Andåreviret. Analyserna visar träff på föräldradjuren samt åtta ungar födda i reviret. På grund av den begränsade insamlingen från allmänheten under denna inventeringssäsong finns det ett okänt antal vargar i reviret. Men det är säkert att det fanns tio olika vargar i Andåreviret när licensjakten började.

Vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg, Simon Viklund, säger att det inte är någon nyhet för dem att det finns fler vargar i Andåreviret än de sex som länsstyrelsen har beslutat om jakt på. Han säger att han inte kan fatta något beslut om utökad jakt utan att stämma av med sin chef och länsstyrelsens jurister. Juristerna har tidigare kommit fram till att de inte ska fatta några ytterligare beslut om vargjakt innan kammarrätten har avgjort de överklagningar som har kommit in på det första vargjaktbeslutet.

Jägareförbundets jurist anser dock att länsstyrelsen redan idag kan fatta beslut om vargjakt. Simon Viklund säger att länsstyrelsen snabbt måste bestämma hur de ska gå vidare nu när det är känt att det finns ett antal vargar kvar i Andåreviret och indikationer på att alfatiken också finns kvar efter jakten.

En uppfattning som flera jurister har är att det skulle vara bra om det här blir prövat, eftersom de gör vitt skilda tolkningar av lagstiftningen.

Sammanfattningsvis

Att jaga varg i Andåreviret kanske inte är på allas radar, och i framtiden är det inte helt klart om det kommer att vara möjligt eller inte. Men för närvarande tyder allt på att det fortfarande finns hopp om vargjakt i detta område. Länsstyrelsen och jägarföreningen måste komma överens om hur man ska gå vidare med eventuella framtida jakter innan några slutgiltiga beslut fattas.